Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, 2017

Νέο Έργο


21/03/12
Ιδιωτικά έργα

Εταιρικό προφίλ


Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ιδρύθηκε το Μάιο του 2006, με έδρα την Έδεσσα και δραστηριοποιείται έντονα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. είναι μια δυναμική εταιρία που αναλαμβάνει ιδιωτικά έργα παράλληλα με την ανάληψη και κατασκευή δημοσίων έργων. Εξειδικεύεται στον τομέα των οικοδομικών επιχειρήσεων, στα έργα οδοποιίας, στα υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, στα βιομηχανικά-ενεργειακά έργα και τα έργα πρασίνου.

Η επιτυχημένη πορεία και η καταξίωση της εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την κατακτημένη πείρα των έργων της, το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, το ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον των ιδιόκτητων γραφείων της, την υψηλή τεχνολογία και την εμπιστοσύνη των πελατών της. Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοποί της εταιρίας ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. είναι η κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η εκπόνηση μελετών και επιβλέψεων και έκδοση αδειών, οι ανοικοδομήσεις ακινήτων επί ιδίων ή μη οικοπέδων ή με αντιπαροχή ή άλλο αντάλλαγμα, οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η κατασκευή και εκμετάλλευση τεχνικών έργων, η εμπορία οικοδομικών υλικών, ειδών ή μηχανημάτων, η παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, οι κοινοπρακτικές συνεργασίες και η διενέργεια οποιονδήποτε άλλων εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών.


Υπό την καθοδήγηση των στελεχών της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. βρίσκεται και η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΩΝ που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 και λειτουργεί ως Ετερόρρυθμη Εταιρία από το Δεκέμβριο του 2010.

Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοποί της εταιρίας ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΩΝ είναι ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, η βιομηχανική σχεδίαση, η παροχή περιβαλλοντικών συμβουλών, επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, συμβουλών σε θέματα ασφάλειας, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, οι μελέτες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η εκπόνηση μελετών και επιβλέψεων και έκδοση αδειών οικοδομικών έργων, οδοποιίας, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών-ενεργειακών και πρασίνου-αναδασώσεως, οι ανοικοδομήσεις ακινήτων επί ιδίων ή μη οικοπέδων ή με αντιπαροχή ή άλλο αντάλλαγμα, οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η κατασκευή και εκμετάλλευση τεχνικών έργων, η εμπορία οικοδομικών υλικών, ειδών ή μηχανημάτων, η παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, οι κοινοπρακτικές συνεργασίες και η διενέργεια οποιονδήποτε άλλων εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών.