Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, 2017

NewsLetter

Email:

Νέο Έργο


21/03/12
Ιδιωτικά έργα

Τα Νέα της εταιρίας


Βεβαίωση Μηχανικού

Μετά τις 21.09.2011 υποχρεωτική είναι η Βεβαίωση Μηχανικού για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Με τη Βεβαίωση αυτή βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις ή ότι αυτές έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο της Ρύθμισης Αυθαιρέτων.


 Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Παράταση έως τέλος Φεβρουαρίου η Ρύθμιση των Αυθαιρέτων. Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.


 Υπογραφή Σύμβ. Δημ. Έργου

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Έδεσσας για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 56.809,70.


 Υπογραφή Σύμβ. Δημ. Έργου

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» προϋπολογισμού 1.690.000,00, χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ.


 Αρχή   <<  1 2  >> Τέλος