Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, 2017

Η μελέτη περιλαμβάνει όλες τις φάσεις σχεδιασμού του έργου, από τη σύλληψη έως το λεπτομερή σχεδιασμό του.
Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ξεχωρίζει για την δημιουργικότητα των μελετών της, καθώς παράγει έργα πρωτοπόρα με την έμπειρη ομάδα των ανθρώπων της. Περισσότερα...

Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των έργων της και για την μεθοδικότητά της, αντιμετωπίζει τις διάφορες περιπτώσεις με ταχύτητα και υπευθυνότητα, έχοντας πάντα ως μέλημά της το σεβασμό στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Περισσότερα...

Κατασκευή


Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των έργων της και για την μεθοδικότητά της, αντιμετωπίζει τις διάφορες περιπτώσεις με ταχύτητα και υπευθυνότητα, έχοντας πάντα ως μέλημά της το σεβασμό στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η κατασκευή περιλαμβάνει την ανέγερση στο εργοτάξιο και την επίβλεψη του έργου καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι την αποπεράτωση του έργου, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των κτιρίων και την ποιότητα των υλικών της.


  Τα έργα που έχει υλοποιήσει είναι:
 • Ιδιωτικές κατοικίες - πολυκατοικίες
 • Οικιστικά συγκροτήματα
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Ξενοδοχεία
 • Κτίρια καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων
 • Κτίρια εκπαίδευσης
 • Εμπορικές και αγροτικές αποθήκες
 • Διαμορφώσεις και αναπλάσεις κέντρων πόλεων
 • Έργα οδοποιίας
 • Κατασκευή έργων πρασίνου

  Η εταιρία συνεργάζεται με:
 • Αλλες εταιρίες και ιδιώτες μηχανικούς
 • Προμηθευτές και κατασκευαστές υλικών, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ποιότητα όλων των υλικών και επιτυγχάνεται η συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση των μελών της εταιρίας για τα νέα, πιο σύγχρονα υλικά που κυκλοφορούν στη αγορά.
 • Τεχνίτες πλήρως καταρτισμένους στον χώρο τους