Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, 2017

Νέο Έργο


21/03/12
Ιδιωτικά έργα

Διοικητικό συμβούλιο


  ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.
 • Μπαξεβάνογλου Σάββας
 • Ποιμενίδης Ηλίας
 • Νούσκα Μαρία
 • Βαρβάρας Βασίλειος
 • Μποζαρέγκα Ουρανία

  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΩΝ
 • Ποιμενίδης Ηλίας
 • Μπαξεβάνογλου Σάββας
 • Παπαγιαννέρης Φώτιος